سوغات طبیعی

زندگی سالم را از آغوش طبیعت بخواهیم

سوغات طبیعی

زندگی سالم را از آغوش طبیعت بخواهیم

رضا عباسی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس تهران

مدیر سایت گروه مدرسین پایتخت

WWW.TADRISS.IR

در این وبلاگ به معرفی محصولات طبیعی به شهروندان محترم می پردازم.

-->